Stornovací termíny a storno poplatky

 

 

  1. V případě storna závazné přihlášky ze strany zákazníka se bere na vědomí jen písemná forma (fax, dálnopis, telegraf, dopis) nejpozději 28 dní před nástupem klienta. V tomto případě dodavatel storno podmínky neúčtuje.

 

  1. Při opožděném stornu se účtují následující storno poplatky:

 

            Od zaplacení zálohy do 28. dne před nástupem……. .……..                        5%

            27 – 22            dní před nástupem…………………………….                     20%

            21 – 15            dní před nástupem…………………………….                     45%

            14 – 8              dní před nástupem…………………………….                     70%

            7 – 3                dny před nástupem……………………………                     80%

            2 – 0                dní před nástupem a neohlášené storno…….. ...                     95%

 

  1. Obě strany budou respektovat, že zákazník je oprávněn odstoupit od smluvní kapacity z mimořádných důvodů – tj. vážné onemocnění, živelná pohroma, povolávací rozkaz na vojenskou službu, úmrtí člena rodiny, vážné onemocnění člena rodiny spojené s ústavním léčením. Mimořádné důvody musí zákazník odběrateli prokázat. V těchto případech se storno poplatky neúčtují.

 

      4.   Stornovaná kapacita obsazená náhradníkem klienta není předmětem účtování storna.

 

      5.  Storno poplatek se počítá z celkové ceny pobytu!

 

 

 

 

Informace pro začátek a ukončení rekreace

 

Nástup na rekreaci:                        po 15-té hodině

 

Uvolnění ubytovací kapacity na konci rekreace do 9.30 hod.

 

Z rekreace jsou vyloučena všechna domácí zvířata.

 

 

                                                           Děkujeme za pochopení.